Jelentkezési lap kitöltése
Motivációs levél
Kérdőív elsősöknek
Tanulói adatbekérő

Felvételik az 5-12. évfolyamokra/Admission of 5-12. grade

Az 5-12.évfolyamon a felvételi kizárólag a szabad/felszabaduló helyek feltöltésére irányul.

Három módja van az iskolába való felvételinek:

 • a tavaszi, központi felvételi időszakban (normál felvételi eljárás)
 • rendkívüli felvételi (a tanév közben egyéni időpontokban).
  A rendkívüli felvételi díjköteles (13 000 Ft)
 • pótfelvételi (ingyenes), általunk meghatározott időpontban, a tanév végén, illetve augusztus végén.

Kérjük, hogy regisztráljon, és töltse ki online jelentkezési lapunkat: Jelentkezési lap

A tavaszi, központi felvételi időszakban (normál felvételi eljárás)

 • A jelentkezés határideje: 2018. március 2., A szóbeli felvételi ideje: 2018. március 8-9.
 • Az általános iskolából érkezők (8. évfolyamosok) a Közoktatási Információs Iroda (KIFIR) rendszerén keresztül bonyolíthatják a középiskolákba való felvételijüket. Jelentkezési határidő: 2017. december 8. A központi jelentkezés mellett kérjük töltsék ki jelentkezési lapunkat is. 
 • A 11. és 12. évfolyamon csak rendkívül indokolt, egyedi elbírálást igénylő esetekben, igen korlátozott számban van lehetőség felvételre.

Rendkívüli felvételi és pótfelvételi eljárás

 • A jelentkezés elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével történik. Ezután felvesszük a kapcsolatot a családdal telefonon, email-en keresztül.

A felvételi vizsga tartalma

A felvételin arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tud a diák, illetve hogyan tudunk vele együttműködni, mennyiben fejleszthető, milyen az értékrendje, s mindez hogyan illeszthető az iskola, illetve a már meglévő osztályközösség értékrendjéhez, szerkezetéhez. A jelentkező tanuló értékrendje mellet kiemelten fontos a család, a támogató-, együttműködő szülő értékrendje.
A felvételi eljárás két elemre bontható. Ezek: a felvételi vizsga és a szülőkkel folytatott beszélgetés.

A felvételi vizsga

A felvételi vizsga rövid írásbeliből (matek és magyar (valamint angol az E+-ra jelentkezőknek), valamint egy beszélgetésből áll. Ez utóbbi egy felvételi bizottság előtt zajlik, melynek tagjai a leendő osztályfőnökök, mentorok.

A központi írásbeli felvételi feladatsort megírók csak beszélgetésen vesznek részt.

A szülőkkel folytatott beszélgetés

A szülőkkel folytatott beszélgetés a felvételit vezető kolléga, illetve a tagozatvezető bevonásával történik. A beszélgetés fontos eleme a felvételinek, ezt előre közöljük a családokkal, hiszen a szülőkkel való megfelelő együttműködés kulcsa sikerességünknek, az iskola, gyerek és szülő közötti hatékony együttműködésnek. Tisztázandó, hogy mit vár a szülő az iskolától, és mi az, amit az iskola tud nyújtani. Ebben az esetben is kiemelten kezelendő az iskola értékrendjének elfogadása, s a meglévő osztály belső dinamikája.

A tanév közben felvettek esetén a felvételi beszélgetés után döntés születik a próbanapokról (általában 3 nap). A próbanapok tapasztalata után (a felvételizővel találkozó pedagógusok és az osztályfőnökök javaslata alapján hozzuk meg a végső döntést). A próbanapok a felvételiző családoknak is hasznosak, mert megfontoltabban tudnak dönteni az iskolaváltásról.

Az általános iskolások a Közoktatási Információs Iroda (KIFIR) rendszerén keresztül is bonyolíthatják a középiskolákba való felvételijüket. Ez esetben a tanuló megírja a központi írásbeli felvételit, aminek eredményét figyelembe vesszük az elbírálásnál. A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükség van a választott intézmény OM kódjára, és az intézményen belül, a választott tagozat kódjára. Kérjük, hogy ebben az esetben is töltsék ki a fenti jelentkezési lapot!

Kódszámok a KIFIR rendszerhez:

Az iskola OM kódja: 034905

 • A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ TANÉVRE, Nyelvi- Informatikai Tanév 9NY-re jelentkezés esetén a tagozat kódja: 01
 • A NÉGYOSZTÁLYOS KÖZÉPISKOLÁBA, 9. évfolyamra jelentkezés esetén tagozat kódja: 02

 

A felvételivel kapcsolatos kérdéseket a felveteli@lauder.hu címre küldhetik el.

In grades 5 to 12, applications are accepted exclusively to fill vacancies.

There are three ways to gain admission to the school:

 • During the spring application period (standard application procedure);
 • Special application procedure (upon request during the school year);
 • The special application procedure has a fee of 13000 HUF;
 • Additional applications (post-standard application, free), as announced by the school, at the end of the school year and at the end of August.

Please, register and fill in the online application form: Application form

The spring central application period (standard application procedure)

 • Deadline for application: 3 March 2017, the oral exam/personal conversation is 6-7 March 2017.
 • For grades 11 and 12, application is only possible in limited numbers and in rare cases which have good reason, and require an individual decision on the part of the school to grant admission.
 • For those coming from elementary schools, applications to the secondary school can be processed through the national application to secondary schools system (KIFIR).

Special and additional application procedures

 • Applications are submitted by filling out the online application form. We will then contact the applying family by phone and email.

Contents of the entrance exam

During the entrance exam, we are interested in finding out what the student knows and how well we are able to cooperate with them, how we can help them develop, what their values are, and how all this integrates into the school and the given class community. The values and principles of the parents, supporters and/or caretakers of the student are also important. The application is basically divided into two units: the entrance exam and a conversation with the parents.

Entrance exam

The entrance exam encompasses a short writing task (for math and Hungarian (and English for E+ applicants)) and a conversation with the student. The latter is conducted in front of a committee of the future homeroom teachers and mentors of the student.

Conversation with the parents

The conversation with the parents is conducted by the colleague in charge of the procedure and the teacher in charge of the given department (primary, secondary, etc.). The conversation is an important part of the application process and this is emphasized to families before hand, as successful cooperation between the school, the student and the parents are the key to our success as a school and a community. It is important to understand what the parents hope to get from the school, and what the school is able to offer. This point also emphasizes the acceptance of the values and principles of our school, and integration into group dynamics of the future class community.

For those applying during the school year, a decision is made on admission after a few trial days (usually three). We make our decision based on the experience of the trial days (the teachers and homeroom teachers/mentors who have contact with the student make a recommendation). The trial days are a useful experience for the family as well, as they can make a more informed decision on whether to switch schools.

Elementary school students can also apply through the public education bureau’s national application to secondary schools online system (KIFIR).

Code numbers for the KIFIR system:

The OM (Ministry of Education) code for the Lauder school: 034905

 • FOR THE BILINGUAL YEAR, The NYIT/ELIT Language and IT year (9NY grade) the application code is: 01
 • FOR THE FOUR-YEAR SECONDARY SCHOOL level, applying to 9th grade, the application code is: 02

The parallel vocational courses do not have pre-requisite studies. During the 9th grade, within the framework of vocational training, art education begins. Before starting the 9th grade, students taking part in the art education courses can choose graphics design or basic vocational training. If an external student applies to the course, they must take a special supplementary exam.

Upon successful completion of the vocational program’s required training hours, school subjects and the 12th grade (the baccalaureate), those taking part in the vocational art training can apply to the OKJ (national vocational training) exam in applied graphics design.

For further information regarding application and vocational training, please email: ugyfelszolgalat@lauder.hu.